Fitness. Dance. Health.

"Välkommen till anniann.com! Jag vill presentera något mycket speciellt för Dig: Nia - en vacker sammanslagning av dans, kampsport och avslappningstekniker. Den här unika kombinationen ger oss en äkta energi och kraftfullhet som effektivt bygger upp vår fysik och genom de meditativa inslagen också berör oss på det djupare planet."

Soul. Power. annimejt.

"Välkommen till anniann.de! Jag vill presentera något mycket speciellt för Dig: Nia - en vacker sammanslagning av dans, kampsport och avslappningstekniker. Den här unika kombinationen ger oss en äkta energi och kraftfullhet som effektivt bygger upp vår fysik och genom de meditativa inslagen också berör oss på det djupare planet."

Soul. Power. Ann.

Annimejt rör Nia, men vem rör Annimejt? För att du ska veta mer om mig vill jag kort presentera mig för dig.

Informera dig här!

ANN – NIA – ANNIANN

Min professionella idrotskarriär ar präglat mina aktuella arbetsmetoder framför allt på grund av tre insikter:

I am what I do: Att utöva någonting som ger mig så mycket GLÄDJE & FÖRVERKLIGANDE, är en verkligt stor lycka & är oumbärligt för mig i mitt yrkesmässiga kall.

Dessutom har strävandet efter PROFESSIONALITET alltid varit en viktig sporre för mig. Det beror säkerligen på mitt tidigare liv som elitidrottare.

Avgörande är dock min aktuella insikt:
Båda aspekter går väldigt väl att kombinera i min nuvarande arbetsmetod. Endast på sätt är det möjligt för mig att sedan mer än 20 år kunna uppfylla mina önskemål och skapa någonting som skänker LIVSGLÄDJE, gör en LYCKLIG och även är HÅLLBART.

ANNIANN MED ANN-PROVED-KVALITETSMÄRKNING

Framöver vill jag genom de nästa månaderna och åren erbjuda även dig, ”steg för steg“, denna arbetsmetod. Du kan betrakta anniann som ”Ann-proved”-kvalitetsmärkning. Metoden bygger på egen upplevd och beprövad samling av erfarenheter ur vilken du också kan profitera i framtiden.

Vi gläder oss att med anniann ha lagt en FÖRSTA TEKNISK GRUNDSTEN i vårt program, eftersom det ligger oss varmt om hjärtat att även Du kan följa ditt kall med stort engagemang och med stor livsglädje. Vi vill gärna att du med hjälp av ANNS SAMLADE EREFARENHETER kan koncentrera dig på dina kreativa egenskaper.

Vi ser med glädje fram emot en gemensam framtid med dig!

HÄR TILL
LIVE ONLINE-KLASSER
MED ANN

FEEDBACK

1 / 3

”Black Belt-kursen var verkligen en magisk träningsupplevelse. När jag anmälde mig för kursen visste jag att jag skulle vara gravid i 6:e när kursen startade – och det var en särskild känsla att genomföra kursen tillsammans med min bebis. Det visade mig att Nia är verkligen där för everBODY!”

PIC

Jennika | Finland

Blackbelt

WHAT'S NEXT?

Anniann på Instagram

Nya bilder

Anniann på Facebook

Anniann på Youtube