FEEDBACK

För att du inte endast ska få mitt personliga intryck av Nia finner du här ett litet urval av andra åsikter från Nia-dansare och deltagare:

FEEDBACK

För att du inte endast ska få mitt personliga intryck av Nia finner du här ett litet urval av andra åsikter från Nia-dansare och deltagare:

FEEDBACK

För att du inte endast ska få mitt personliga intryck av Nia finner du här ett litet urval av andra åsikter från Nia-dansare och deltagare:

White Belt

1 / 3

”Ann har förmedlat oss mycket glädje och kunskap under veckan. Jag kund inte bearbeta alla intryck direkt, dock märkte jag så småningom att intrycken började ”sjunka in”. Allting finner sin plats. Det känns härligt!”

2 / 3

”Withebelt har i många hänseenden berikat mitt liv: En underbar kroppsupplevelse som har fört mig vidare på min väg till ett hälsosammare liv. Jag har även blivit mer aktsam mot min kropp och rör mig mera medvetet.“ 

3 / 3

”Jag tycker att jag har blivit självsäkrare och att jag ibland kan se världen med andra ögon. Jag är numera även mycket lugnare än innan jag började Whitebelt-kursen. Saker som jag tidigare blev upprörd över, får mig inte längre att tappa fattningen.” 

4 / 3

”Min drivkraft att delta i en Nia-White-Belt-veckokurs var min lust att dansa: Att komma i rörelse och aktivera mig själv. Det fungerade mycket bra. Under hela veckan med Nia lärde jag åter att komma i kontakt med mig själv och frågade mig själv hur jag känner, var jag står. En mycket värdefull erfarenhet.“ 

PIC

Tine | Hamburg |

Whitebelt

Green Belt

1 / 3

”Under Greenbelt-kursen har jag blivit medveten om, hur snabbt felaktiga rörelsemönster kan sätta sig i kroppen. Intressant att notera är att denna utbildningsvecka inte enbart bidrog till mer ordning i mina Nia-tekniker utan rent principiellt förändrade min känsla för ordning i vardagen. Efter min Belt-kurs städade jag i flera dagar upp mitt kontor. Jag märkte att jag kan lära mycket effektivare om jag först städar upp.” 

2 / 3

”Greenbelt-kursen hos Ann har gett mig mycket kunskap och säkerhet. Genom att fördjupa mig i Nia-verktygen “Musik”, “Takt” och “Moves” har jag blivit självsäkrare. Mina deltagare lade direkt märke till detta och har gett mig positiv feedback!”

3 / 3

”Här har jag fått exakt det vad jag saknade: ett verktyg!  Greenbelt riktar fokus mot tekniken för rörelse och mot tekniken för undervisning. Det var det jag behövde. Inte "bara" dansa utan en grund att stå på, ett fundament!” 

PIC

Christel | St. Gallen

Greenbelt

Blue Belt

1 / 3

”För mig innebar denna vecka en djupgående upplevelse. Jag har familj och är sällan utan dem. Under Belt-kursen kände jag mig åter som kvinna, och inte som hustru eller mamma. Det gjorde mig i början lite osäker, men sedan njöt jag av det.” 

2 / 3

”För mig var detta den bästa Belt-kurs. Jag tog del av så mycket spännande information och praktiska övningar som inte bara är fördelaktiga för min Nia utan kommer att visa sig vara till nytta under ”resten av mitt liv”. Exempelvis är jag alltid till 100 procent närvarande och mycket mera koncentrerad. Detta visar sig delvis i detaljer: Sedan Blue Belt finner jag alltid, utan behöva söka länge, mina bilnycklar. Fantastiskt!“ 

3 / 3

”Denna Belt-kurs har gett mig många nya tekniker, verktyg och färdigheter. Inte enbart för min undervisning. Även i mitt liv har jag fått en ny innerlighet och klarhet.” 

PIC

Marianne | Hamburg

Bluebelt

Brown Belt

1 / 3

”Ann har flera gånger betecknat Brownbelt som det osynliga bältet. Det passar mig mycket bra. Jag gör verkligen inte något annat än tidigare, det är endast svaret på frågan ”hur” som har förändrats och effekten är enormt stor. Till skillnad från de andra Belt-kurserna fick jag känslan att göra något positivt för mig själv. Eftersom jag har haft ett stressigt år och kände mig utbränd, kunde jag känna intensivt hur dessa dagar inverkade positivt på mig och hur jag bit för bit åter fått tillbaka min styrka och kraft.”

2 / 3

”För mig var det verkligen härligt att kunna göra Brown Belt hos Ann. Hon är så passionerad under undervisningen – och hon är rolig, ärlig och otroligt erfaren.” 

PIC

Mara | Hamburg

Brownbelt

Black Belt

1 / 3

"Redan efter att jag hade genomgått White Belt-kursen var jag övertygad om att jag också vill klara av Black Belt-provet. Jag ville ha Nias totalpaket! Black Belt gav mig känslan av komplettering, men även känslan av en nystart. Den sammanfattar alla tidigare bälten och är som kronan på verket som jag ännu saknade!” 

2 / 3

”Black Belt-kursen var verkligen en magisk träningsupplevelse. När jag anmälde mig för kursen visste jag att jag skulle vara gravid i 6:e när kursen startade – och det var en särskild känsla att genomföra kursen tillsammans med min bebis. Det visade mig att Nia är verkligen där för everBODY!”

3 / 3

”Annorlunda än jag trodde dessförinnan, kände jag mig efter Black Belt-kursen snarare att jag befann mig vid början än vid slutet av min Nia-träning. Jag har lärt mig att uppskatta grundläggande saker och särskilt att Nia varken har en början eller ett slut. Det handlar om ett kretslopp som aldrig tar slut och alltid kan utökas.” 

PIC

Amanda | None

Blackbelt