Nia utbildning

Inom Nia finns det fem olika utbildningsnivåer. De på varandra byggande Nia –bältena (Belts) från vit (White) till svart (Black) grundar sig på modellen från kampsportarterna och absolveras i en träning som varar från fem till sju dagar.

Nia-utbildning

Inom Nia finns det fem olika utbildningsnivåer. De på varandra byggande Nia –bältena (Belts) från vit (White) till svart (Black) grundar sig på modellen från kampsportarterna och absolveras i en träning som varar från fem till sju dagar.

Nia-utbildning

Inom Nia finns det fem olika utbildningsnivåer. De på varandra byggande Nia –bältena (Belts) från vit (White) till svart (Black) grundar sig på modellen från kampsportarterna och absolveras i en träning som varar från fem till sju dagar.

Nia Intensive Trainings

I de s.k. „Nia Intensive Trainings“, Nia White, Green, Blue, Brown och Black Belt, får du tillfälle att fördjupa dig i Nias tekniker och principer samt få kunskap om filosofi, anatomi och musik. Du upplever hela tiden hur du intensiverar dig själv och dina egna rörelsemönster, du kommer i bättre form och blir starkare, vidareutvecklar dina egna förmågor och lär dig på ett omfattande sätt mer om Nia.

Medan Nia White Belt utgör en nedre inkörsport där det handlar om Nia och dig själv, handlar den på White Belt byggande Nia Blue Belt om gruppdynamiker och kommunikation, Nia Brown Belt behandlar temat energi och Nia Black Belt är en sorts mästarklass i vilken man lär sig att integrera Nia-principerna även i det egna livet. En mellankopplad Nia Green Belt riktar sig framförallt till Nia-lärare (Teacher) – Tyngdpunkterna ligger här på didaktik och ledandet av egna klasser (Classes).


Nia White Belt

Nia-utbildningen börjar med Nia White Belt. Den är öppen för alla. Du kan delta utan förkunskaper – och direkt dyka ned intensivt i din Nia-upplevelse. Om du vill lära känna Nia, uppleva eller fördjupa dig i ämnet har kommit rätt här och är alltid välkommen! Dessutom är Nia White Belt grundläggande förutsättning och basis om du själv vill undervisa Nia. Alltså om du vill bli lärare (Teacher)kan du fter sju dagar teoretiskt börja med dina egna undervisningstimmar.

Med Nia White Belt kliver du direkt in i Nia och får uppleva en resa där du kommer att upptäcka glädjen till rörelser. Under denna workshop som varar sju dagar kommer du direkt att känna hur Nia-teknikerna inverkar på dig och vilka som personligen får dig att må bra. Denna intensiva erfarenhet kommer att påverka dig och förhoppningsvis att föra dig vidare i livet.

I Nia White Belt-kursen förmedlas Nias olika principer med hjälp av klasser (Classes) och koreografier. Du dyker ner i rörelser och skolar uppmärksamheten för din egen kropp. Under veckan kommer du att lära hur du koncentrerar dig på dina egna rörelser, att bli mer uppmärksam och varsam när det gäller dig själv- det beträffar både kropp, hjärna och själ. Varje dag kommer känslan för din egen kropp bli sensiblare och finare.


Annorlunda än jag trodde dessförinnan, kände jag mig efter Black Belt-kursen snarare att jag befann mig vid början än vid slutet av min Nia-träning. Jag har lärt mig att uppskatta grundläggande saker och särskilt att Nia varken har en början eller ett slut. Det handlar om ett kretslopp som aldrig tar slut och alltid kan utökas.”  

PIC

Michele | London

Ramen för denna personliga och individuella process bildas av fem kärnområden:

Inom området Movement får du veta mer om rörelsemönster och deras verkan på kropp, sinne och själ

Inom tyngdpunken Anatomi handlar det om kroppsuppbyggnad och verkan och funktion av de olika muskelgrupperna

I delen Teori utvärderas hur man utvecklar en fin kroppskänsla och att enkelt kombinera hälsa och livskraftför vardagen

I kärnområdet Musik behandlar vi musik och rytmer och hur vi kan använda dessa för att få mer uttryck, emotioner och energi i den personliga dansen och i Nia-klassen

I en övningsenhet inom området Filosofi har vi en introduktion i Nia-läran i vilken Nias mest viktiga begrepp och tankar förmedlas. På så sätt får deltagarna utöver den praktiska introduktionen även ett första verktyg för den egna Nia-klassen

Nia Green Belt

Green Belt är ett mellankopplat bälte (Belt) som är särskilt intressant för alla som själva vill bli Nia-lärare, då fokus läggs på förmedlandet av didaktisk kompetens. Här lär du hur du strukturerar en undervisningstimme, hur du anvisar stegväxlingar och övningar och hur du tar upp dynamiken under undervisningen och hur du leder den. Som Nia-lärare vinner du genom det gröna bältet (Green Belt) klarhet och självförtroende för dina egna Nia-undervisningstimmar.

Den fem dagars varande träningen koncentrerar sig helt på verktygen för Nia-undervisningen. Deltagarna lär sig på så sätt att själva undervisa effektivt, klart och lyhört. Om du vill förmedla Nia eller redan gör det, rekommenderar vi dig denna träning varmt. Dessutom får varje deltagare flerfaldigt feedback till sitt personliga sätt att undervisa och kan på så sätt snabbt upptäcka fel och osäkerheter för att omvandla dessa i fördelar.

Här har jag fått exakt det vad jag saknade: ett verktyg!  Greenbelt riktar fokus mot tekniken för rörelse och mot tekniken för undervisning. Det var det jag behövde. Inte "bara" dansa utan en grund att stå på, ett fundament!” 

PIC

Meike | Hamburg

I praktiska och teoretiska enheter får du verktygen för att undervisa inom följande områden:

Undervisningstekniker

Demonstration av koreografier framför klassen

Tekniker för instruktion och ledning, införandet av lugnande moment

Hur man stöttar meddansarna för att de kan uppnå sina träningsmål

Hur man strukturerar timmarna och den rätta användningen av musik

Nia Blue Belt

Dans är uttryck, kommunikation och ett intimt möte med själv och andra. I Blue Belt undersöker du denna aspekt av Nia och lär dig att kommunicera – både inom dans och i det vardagliga livet. I denna Belt-kurs fördjupar du inte enbart din förmåga att uppleva och dansa Nia, den utgör även kollektiv upplevelse. Du känner av kontakten med dig själv, med de andra dansarna och med resten av omvärlden.

Blue Belt är officiellt den andra nivån i Nia-utbildningen. I denna intensiva 7-dagarsvecka handlar det om förmågan att bygga upp en hälsosam relation till oss själva och andra personer. I talrika kurstimmar och koreografier utforskar du styrkan som en grupp utvecklar, hur dansmöten bland par och trippelpar verkar och hur de utvecklar en hel styrka – och hur det har återverkningar på din egna individuella energi. Principen det handlar om hos det blå bältet (Blue Belt)är alltid den kroppsinriktade kommunikationen: Vi är medvetna om vår egen kropp och vår närvaro – och på sätt kommunicerar vi med andra.


För mig var detta den bästa Belt-kurs. Jag tog del av så mycket spännande information och praktiska övningar som inte bara är fördelaktiga för min Nia utan kommer att visa sig vara till nytta under ”resten av mitt liv”. Exempelvis är jag alltid till 100 procent närvarande och mycket mera koncentrerad. Detta visar sig delvis i detaljer: Sedan Blue Belt finner jag alltid, utan behöva söka länge, mina bilnycklar. Fantastiskt!“ 

PIC

Katja | Hamburg

Konkreta ämnen i Blue Belt är:

Glädjen till rörelser och relationer

Utvecklingen av medvetenhet, innerlighet och klarhet

Styrkan i gruppen och gruppkoreografin

En träningsenhet behandlar utförligt Nia-principerna och erfarenheterna från “Floorplay”-övningarna

Brown Belt

Brown Belt ägnar sig helt åt temat ”energi” och kan betecknas som “Power-vecka”. Den visar dig med hur många procent av din energi du vanligtvis lever under en vardag och hur mycket energi du utvecklar under dansövningar – och ännu viktigare: hur du kan koncentrera den, hålla fast den och sedan släppa loss den. Brown Belt innebär för många en mycket intensiv erfarenhet, eftersom man upplever hur man genom Nia-energi åter kann få tillbaka sin personliga styrka eller öka den och gör att man känner sig vitalare, fräscahre och starkare.

 För att avlägga det bruna bältet (Brown Belt)måste du redan ha vissa praktiska erfarenheter och kunskaper i Nia. På denna utbildningsnivå kann du än en gång fördjupa dina kunskaper och färdigheter. Det handlar om att stärka medvetenheten och om förmågan att finna visdom och energin i Nia. Under Bron Belt-kursens sju dagar utvecklar vi en större känslighet för våra fysiska, mentala, emotionella och spirituella områden i oss själva – när vi dansar och i det vardagliga livet.

 I denna vecka ligger på fokus på att lära känna „zonen“ (Zone)- ett mentalt rum där man helt och hållet kan dansa på ett lätt och koncentrerat sätt, där man lär sig att blockera bort störningar och där man har en förbindelse med sig själv. Du kommer att lära dig hur du upptäcker din egen energinivå och hur du hushåller med energin: Var får jag energi från? Hur bygger jag upp och stabiliserar energin?


Ann har flera gånger betecknat Brownbelt som det osynliga bältet. Det passar mig mycket bra. Jag gör verkligen inte något annat än tidigare, det är endast svaret på frågan ”hur” som har förändrats och effekten är enormt stor. Till skillnad från de andra Belt-kurserna fick jag känslan att göra något positivt för mig själv. Eftersom jag har haft ett stressigt år och kände mig utbränd, kunde jag känna intensivt hur dessa dagar inverkade positivt på mig och hur jag bit för bit åter fått tillbaka min styrka och kraft.”

PIC

Mara | Hamburg

Black Belt 

Black Belt är den sista nivån av intensiv träning och därmed kronan av alla Nia Belts. Här lär du hur du hanterar Nia, men även hur du hanterar ditt liv på alla nivåer på ett ännu bättre sätt. Det handlar om hur du genomlever alla lärofaser en gång till och du blir medveten om hur mycket du har lärt och vilken väg du har tillryggalagt. Det är en upplevelse att fira!

 När det handlar om det svarta bältet (Black Belt) handlar det om integreringen av alla tidigare undervisningssteg och att man har uppnått en ny nivå. Samtidigt ställs även ditt tekniska kunnande på prov.

 Jag är en av de få tränare i hela världen som undervisar inom Black Belt och får dela ut denna utmärkelse. Med min decennier långa träningserfarenhet och även för att jag själv har genomgått alla moduler i Nia-utbildningen ett flertal gånger – är jag en expert på inlärningsprocesser och på att vinna tävlingar.


Black Belt-kursen var verkligen en magisk träningsupplevelse. När jag anmälde mig för kursen visste jag att jag skulle vara gravid i 6:e när kursen startade – och det var en särskild känsla att genomföra kursen tillsammans med min bebis. Det visade mig att Nia är verkligen där för everBODY!”

PIC

Jennika | Finland