Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).

Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).

Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).

GEMENSAMHETER

Många personer som utövar Nia betraktar denna form av rörelseträning inte som sport, utan som en livsstil – med mer kunskap om vår kropp, livsglädje, fysiskt och mentalt välbefinnande. Denna livssyn liknar mycket den som även gäller inom kampsporter. Parallellt har även Nia ett utbildningssystem med bältesprovningar, de så kallade Belts. Principiellt tilltalar även Nia, så som kampsporter, i en helhetssyn både kropp, sinnen och själ. Även inom träningen finns det gemensamheter: Genom element från Taekwon-Do med många precisa och kraftfulla slag och sparkar (Punches and Kicks) samt delar från den snarare runda och flytande Aikido-sporten och från den långsamma Tai Chi-disciplinen kommer du här uppleva rörelseelement som du redan känner till och som präglar din träningsvardag – dock i ett mer lekfullt sammanhang.

DETTA FÅR DU KOMPLETTERANDE AV NIA

Tack vare det snabba växelspelet mellan rörelser som snarare utförs med Ying-energi och sådana som utförs med Yang-energi upplever du som kampsportare ett nytt utbud av rörelsevariationer. Med hjälp av de olika rörelsekvaliteterna tränas snabbhet, flexibilitet och reaktionsförmåga på ett fullskaligt sätt. Dessutom tillkommer att Nia tränar dina sinnen, din vaksamhet och din kroppskontroll. Genom de olika rörelsekvaliteterna och intensitetsnivåerna förbättras din uppmärksamhet för dig själv, din kropp och din omvärld. Olika koreografiövningar stärker ditt balanssinne och din koordinationsförmåga.


VAD KAN NIA TILLFÖRA DIN KAMPSPORT

Oavsett om du lär dig att utöva en traditionell kampsport som Karate eller om du utövar kombinationer av kampsport och workout (t.ex. Taebo) på gymmet – Nia är för kamsportentusiaster ett perfekt träningskomplement. Slagen och sparkarna är du redan väl förtrogna med. Därutöver tillkommer danskoreografier där du kan öva ditt emotionella uttryck och träna din rytmkänsla, så att dina rörelser blir mer flytande och smidigare vid exempelvis löpningssekvenser eller kampkoreografier i din sport. Vid helkroppsträningen på mattan kan du fördjupa dina atletiska egenskaper, som du redan i viss mån besitter.