Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).

Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).

Nia och kampsport

Under kampsport förstår vi många olika kampstilar som har en syn på kroppen som kompletterande instrument till hjärna och själ. Kampsporträning anses som en utvecklingsövning för hjärna och själ genom kroppen (och tvärtom).