Nia och Pilates

Pilates som allmän träning för hela kroppen sätter sitt fokus huvudsakligen på djupare liggande och mestadels underutvecklade muskelgrupper som bidrar till en upprätt och hälsosam kroppshållning och som stärker kroppens s.k. ”powerhouse”. Pilates präglas av användningen av kraftövningar, stretching och medveten andning.

Nia och Pilates

Pilates som allmän träning för hela kroppen sätter sitt fokus huvudsakligen på djupare liggande och mestadels underutvecklade muskelgrupper som bidrar till en upprätt och hälsosam kroppshållning och som stärker kroppens s.k. ”powerhouse”. Pilates präglas av användningen av kraftövningar, stretching och medveten andning.

Nia och Pilates

Pilates som allmän träning för hela kroppen sätter sitt fokus huvudsakligen på djupare liggande och mestadels underutvecklade muskelgrupper som bidrar till en upprätt och hälsosam kroppshållning och som stärker kroppens s.k. ”powerhouse”. Pilates präglas av användningen av kraftövningar, stretching och medveten andning.

GEMENSAMHETER

Både Nia och Pilates tränar effektivt upp styrka och rörlighet, men även koordination och balanskänsla. Vi arbetar med bilder och satser, inom Nia kallar vi dem för „pärlor“, med vilka du ökar dina träningsprestationer, utmanar och belastar din djupare muskulatur – och som du ibland först kan upptäcka tack vare de grafiska anvisningarna. Om du är Pilates-entusiast vet du också att en fysisk träning ofta kan övergå till en mental träning som ger dig klarhet och koncentration. Denna upplevelse får du garanterat även i en Nia-kurs.

DETTA FÅR DU KOMPLETTERANDE AV NIA

Utöver fasta former och figurer och koncentrationen på vissa bilder finns det inom Nia dessutom fridansenheter, där du kan följa din egen intuition för rörelser. Denna enhet tränar dig att lyssna mer på din kropp och rikta dig efter dina egna rörelsebehov. Genom de fria, kanske för Pilates-entusiaster något ovanliga enheterna, upplever du inte bara mångfald och glädje under kurstimmen, även medvetenheten och behärskandet av din kropp förbättras allt mer och du lämnar träningen ofta med en känsla av skönhet och integritet.


VAD KAN NIA TILLFÖRA DIN PILATES-TRÄNING

När du tränar Pilates har du förmodligen redan byggt upp rätt mycket kraft i din kropp. För de kraftgivande och stärkande hållningsövningarna inom Pilates utgör Nia ett perfekt och allsidigt komplement. Med hjälp av den omfattande träningen stärker du alla muskelgrupper. Kroppens centrala delar stärks med nya dynamiska träningsimpulser i form av danselement och element från kampsporter (sparkar och slag).