Nia och aktsamhet

I aktsamhetsmeditationen konfronteras den mediterande med sin egen kropp och sina tankar och lär sig att observera sig själv. Alla tankar är välkomna och tillvaratas utan värdering.

Nia och aktsamhet

I aktsamhetsmeditationen konfronteras den mediterande med sin egen kropp och sina tankar och lär sig att observera sig själv. Alla tankar är välkomna och tillvaratas utan värdering.

Nia och aktsamhet

I aktsamhetsmeditationen konfronteras den mediterande med sin egen kropp och sina tankar och lär sig att observera sig själv. Alla tankar är välkomna och tillvaratas utan värdering.

GEMENSAMHETER

Både vid aktsamhetsmeditationen men även inom Nia handlar det om att observera sina egna handlingar, de egna rörelserna och kroppskänslorna, men inte att ständigt värdera dem. Det uppnår man både i meditationen och i Nia genom att man under hela träningstiden stannar hos sig själv och agerar efter den egna intuitionen och sinnesstämningen. Ett liv utan ständig prestationsångest – det är aktsamhet. Sport utan ständiga prestationskrav – det är Nia!


VAD NIA DESSUTOM KAN ERBJUDA

Eftersom det finns många dansliknande och uttrycksfulla element inom Nia får man tillfälle att släppa loss sina känslor. Oavsett om det handlar om aggressiva kampvrål vid kick- och punchövningarna eller om överdrivna dansgester under jazzdansenheten – Nia ger tillräckligt mycket utrymme för rörelseexperiment, barnslig lekfullhet och dramatiska känsloyttringar. Dels är det befriande, dels tränar det oss att känna mer glädje under vardagen – och samtidigt att inte ta känslor på allt för stort allvar. Och en sak till: Rörelse och avslappning hör i väldigt många Mindfulness-träningar till hjälpmedlen för ett liv med mer aktsamhet. Under en timmes Nia-träning har du inte bara båda saker – du blir även starkare, får tillbaka livsglädjen och känner dig vältränad, men är ändå helt du själv.


VAD NIA BIDRAR TILL DIN AKTSAMHETSÖVNING

För alla som utövar stressreduktionstekniker kan Nia vara ett fantastiskt komplement. Vid aktsamhetsövningar handlar det visserligen inte direkt om fysisk fitness, men om du gärna vill utöva sport på ett aktsamt sätt har du kommit helt rätt hos Nia! Inte bara erbjuds det väldigt olika rörelsemönster i de olika faserna av en Nia-kurstimme, du uppmuntras hela tiden att fråga dig själv hur du mår, vilka rörelser du vill utföra och hur energiskt eller lugnt du vill utföra dessa. Dessa spelrum och fria utrymmen som även utökas i korta fridansenheter, är en perfekt träning att behandla sig själv och sin kropp på ett varsamt sätt.