Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.

Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.

Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.