Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.

Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.

Nia och Yoga

Yoga följer ett övergripande koncept som får kropp, hjärna och själ att harmonisera med varandra. Med hjälp av Asanas-träning, faser med djup avkoppling, andningstekniker, koncentrations- och meditationsövningar bidrar Yoga-träningen till att samspelet mellan kropp, hjärna, sinnen och själ förbättras, livskraften främjas och den inre hållningen får en avslappnande effekt.

GEMENSAMHETER

Nära fem miljoner sportentusiaster utövar Yoga här i landet, en andlig-kroppslig disciplin som stärker våra muskler, ger flexibilitet och stabilitet i kroppen och samtidigt bidrar till bättre koncentration och hjärnträning. Dessa effekter uppstår även vid utövandet av Nia. Inte enbart för att delvis element från Yogan utövas och att vissa tänjningsövningar utförs i korta övningsenheter på mattan, det s.k. ”floorplay”. Nia är precis som Yoga ett omfattande rörelsekoncept, som lika mycket stimulerar kropp, sinnen och själ men även bidrar till bättre fokus och koncentration efter övningarna.

DETTA FÅR DU KOMPLETTERANDE AV NIA

Om du gärna dansar och vill uttrycka dig i rörelser innebär Nia en helt annan erfarenhet än Yoga. Genom musik och rytmer, danselement och koreografier upplever du glädjen till dans och din kropp och att röra dig till dynamiska och flytande rörelser. Dessutom har vi inom Nia freedance-enheter där kroppen kan uttrycka sig som den spontant vill. Här lämnar via fasta former och figurer till fria uttrycksmöjligheter några ögonblick innan vi återgår till de förra formerna. För många Yoga-utövare som har upptäckt Nia för sig själva, är denna tillkommande erfarenhet av spontana rörelser huvudanledning att i fortsättningen även långvarigt besöka klasser i båda discipliner.

VAD BIDRAR NIA MED TILL DIN YOGA

Om du regelbundet utövar Yoga vet du säkert, hur bra du blir tränad när det gäller rörlighet och koncentration. Nia är ett perfekt komplement till de djupa och statiska stretchövningarna som krävs inom Yoga. Genom element från jazz och modern dans tränas rörligheten på dynamiskt sätt, samtliga leder och muskelgrupper involveras. Dessutom tillkommer övningar med sparkar och slag från kampsporter, med vilka man bygger upp styrka, precision och snabbhet. Du kommer snart att märka att det gör dig uthålligare och starkare även under Yoga-övningarna.